Beeld en geluid op school

ISSO Open

Toegang tot ISSO-publicaties, BRL, Handboeken, Kleintjes en SBR publicaties.

Read more

AIS eLibrary

Onderzoeksrapporten en tijdschriftartikelen op het gebied van informatiesystemen en informatica.

Read more

BoomPortaal

Full text e-books en e-journals over oa recht, communicatie, gezondheidszorg en onderwijs.

Read more

BrisWarenhuis

Info rond het bouwbesluit, incl CUR publicaties en handboek woonkeur 2015. Gratis KennisID-profiel vereist (met HU emailadres).

Read more

Cochrane Library

Internationale databank over de effecten van gezondheidszorginterventies en de waarde van diagnostische tests.

Read more

DramaOnline

Platform om dramalessen in het basisonderwijs samen te stellen. (Kies Inloggen met SurfConext)

Read more

Embase

Embase is de Europese tegenhanger van MEDLINE. De zoekmachine doorzoekt tegelijkertijd Embase en MEDLINE (PubMed).

Read more

Emerald Insight

Internationale tijdschriften op verschillende gebieden, o.a. management, onderwijs, techniek, informatiemanagement & logistiek.

Read more

Gartner

Onderzoek naar en analyse van trends en ontwikkelingen in de IT-industrie.

Read more

GreenFile

Wetenschappelijke, overheids- en algemene publicaties over de menselijke impact op het milieu.

Read more

GWW Kosten

Kostengegevens voor het berekenen van werkzaamheden in de grond-, water- en wegenbouw.

Read more

Legal Intelligence

Nederlandse en Europese juridische bronnen in een keer doorzoeken. (selecteer Hogeschool Utrecht, bevestig en log in)

Read more

HBO Kennisbank

Full text scripties en artikelen van studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht en andere Nederlandse hogescholen.

Read more

NEN Connect

Toegang tot de volledige tekst van alle Nederlandse en Nederlands aanvaarde normen.

Read more

Pressreader

Toegang tot duizenden kranten en tijdschriften uit verschillende landen wereldwijd.

Read more

PsycINFO

Bibliografische records op het gebied van de psychologie, gedragswetenschap en geestelijke gezondheid.

Read more

Reaxys

Ontdek chemische structuren, eigenschappen en reacties en vind relevante literatuur en octrooien.

Read more

Rechtsorde

Toegang tot alle juridische bronnen waar de Hogeschool Utrecht een licentie voor heeft.

Read more

Science Direct

Wetenschappelijke tijdschriftartikelen over o.a. biowetenschap, gezondheidswetenschap, sociale wetenschap en science & technology.

Read more

Scifinder-n

Scifinder-n combineert Chemical Abstracts en Medline. (Eenmalige (gratis) registratie vereist binnen de HU-gebouwen)

Read more

Sdu HSE

Veiligheidsvoorschriften en werkmethoden rondom arbeidsveiligheid.

Read more

Stichting RIONED

Publicaties over stedelijk waterbeheer, zoals Kennisbank Stedelijk Water en Module Riolering voor HBO. (extra inlog nodig)

Read more

Visible Body

Interactive anatomische 3D-modellen die je kunt roteren, inzoomen, ontleden etc. Maak eenmalig een account aan met je HU-mailadres

Read more

WARC

Artikelen over reclame, marketing, merken en campagnes van het World Advertising Research Centre (WARC).

Read more

Web of Science

Abstracts, artikelen en citaties uit tijdschriften op het gebied van (sociale) wetenschappen, kunst, en geesteswetenschappen.

Read more

Ebook Central

Engelstalige e-books voor Economie & Management; Onderwijs; Gezondheidszorg; Recht; Taalkunde; Journalistiek; Sociologie &Techniek

Read more

Ebsco eBook Collection

E-book collectie van o.a. McGraw-Hill, Pearson, Wiley, Routledge, Noordhoff en BsL. Onderwerpen sluiten aan bij de HU opleidingen.

Read more

OVID Ebooks

Engelstalige e-books op het gebied van oogzorg en andere vakgebieden van de gezondheidszorg.

Read more

CENELEC

Europees standaardiseringcomité voor elektrotechnische standaarden.

Read more

Euronorm.net

Kennis- en informatiecentrum op gebied van (technische) wet- en regelgeving en normen.

Read more

IEC

International Electrotechnical Commission (internationale normen voor elektrische, elektronische en gerelateerde technologieën).

Read more

ISO

International Organization for Standardization. (Let op: toegang tot Nederlands aanvaarde ISO normen via NEN Connect)

Read more

ITU-T

ITU Telecommunication Standardization Sector. Internationale standaarden voor informatie- en communicatietechnologieën.

Read more

USPTO patents

Databank van The United States Patent and Trademark Office op het gebied van octrooien en merkrecht.

Read more

KNMG publicaties

De artsenfederatie KNMG zet zich in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn.

Read more

Oncoline

Richtlijnen oncologische zorg van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Read more
1/2
Next
Switch to English English
× App de balie