GWW Kosten

Kostengegevens voor: berekening van werkzaamheden in grond-, weg- en waterbouw; civieltechnische en groenwerken; reconstructie en nieuwbouwprojecten. Kostengegevens voor het ramen, calculeren of het maken van een MJO-begroting voor kleinschalige en seriematige woning- en utiliteitsbouwprojecten, maar ook onderbouwde installatiekosten op bouwdeelniveau en op STABU-bestekpostniveau. Toegang tot kostenkengetallen, prijzen, normen en tarieven, projectanalyses, indexcijfers en prognoses.

Thuis toegankelijk met HU inlog

View the source

Switch to English English
× App de balie