Chemiekaarten

Op alfabetische volgorde worden meer dan 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen behandeld. Op elke kaart staat de informatie die nodig is om veilig met chemicaliën te kunnen werken.

Per chemische stof één pagina met alle relevante, gevalideerde gegevens zoals identificatie, fysische eigenschappen, symptomen, eerste hulp en transportvoorschriften.

Thuis toegankelijk met HU inlog

View the source

Switch to English English
× App de balie