PatentScope

Patentendatabank van de World Intellectual Property Organization (WIPO). Full text toegang tot Patent Cooperation Treaty (PCT) aanvragen en octrooidocumenten van deelnemende nationale en regionale octrooibureaus.

WIPO is een organisatie van de Verenigde Naties en biedt een wereldwijd forum voor intellectuele eigendom (IP) -diensten, beleid, informatie en samenwerking.

View the source

Switch to English English
× App de balie