USPTO patents

The United States Patent and Trademark Office is het federale agentschap voor het verlenen van Amerikaanse patenten en het registreren van handelsmerken. De USPTO publiceert uitgegeven octrooien, goedgekeurde handelsmerkregistraties en verschillende publicaties betreffende octrooien en handelsmerken.

View the source

Switch to English English
× App de balie