Pallialine

Richtlijnen palliatieve zorg volgens recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld.

View the source

Switch to English English
× App de balie