KNGF richtlijnen

Richtlijnen van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie zijn documenten met aanbevelingen, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De aanbevelingen zijn gebaseerd op (systematische) samenvattingen van wetenschappelijk onderzoek, met hierbij afwegingen van de voor- en nadelen van de verschillende zorgopties, aangevuld met expertise en ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers.

View the source

Switch to English English
× App de balie