Zorg voor beter – richtlijnen mondzorg

Deze richtlijnen bieden instellingen en de daar werkende zorgverleners aanbevelingen om te komen tot een logistiek en inhoudelijk verantwoorde mondzorg voor elke cliĆ«nt. Deze richtlijnen zijn ‘evidence based’, dat wil zeggen dat ze gebaseerd zijn op onderzoek dat heeft uitgewezen dat deze werkwijze effectief is.

View the source

Switch to English English
× App de balie