Volksgezondheidenzorg.info

Onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over de volksgezondheid en zorg. De site is gemaakt door het Centrum Gezondheid en Maatschappij van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het is een onderdeel van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV).
In VZinfo zijn vijf websites samengebracht: het gaat om het Nationaal Kompas Volksgezondheid, Nationale Atlas Volksgezondheid, Zorgbalans, Kosten van Ziekten en Zorggegevens.

View the source

Switch to English English
× App de balie