Espacenet

Espacenet is ontwikkeld door het Europees Octrooibureau (EOB) en biedt online toegang tot ruim 100 miljoen octrooipublicaties uit meer dan 90 landen.

View the source

Switch to English English
× App de balie