Zorgstandaard Diabetes

De Nederlandse Diabetes Federatie geeft met de NDF Zorgstandaard de norm aan voor kwalitatief hoogwaardige diabeteszorg en -preventie in Nederland. De website biedt praktische documentatie en tools die zorgverleners behulpzaam kunnen zijn om goede diabeteszorg en -preventie in de eigen dagelijkse praktijk te realiseren.

View the source

Switch to English English
× App de balie