Hulp en ondersteuning

Digitale Geletterdheid

Als HU studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers bewegen wij ons in toenemende mate in een digitale leer- en werkomgeving. Kunnen we altijd goed beoordelen wat de kwaliteit en impact van de geboden digitale informatie is?
We spreken van een optimale digitale geletterdheid als je de vaardigheden beheerst van de volgende 4 domeinen: informatievaardigheden, mediawijsheid, computational thinking, en
ICT basisvaardigheden. De eerste 3 domeinen worden door de bibliotheek ondersteund.

HBO Leerdoelenkader

Door nu de benodigde 21-eeuwse vaardigheden structureel op te nemen in de curricula, bereiden we onze studenten adequater voor op de snel veranderende arbeidsmarkt en op het zinvol kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken; we maken ze zogezegd digitaal geletterder.
Ter voorbereiding en ondersteuning van de op handen zijnde curriculumontwikkeling binnen de HU, heeft de HU Bibliotheek een HBO-leerdoelenkader ontwikkeld.

De leerdoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), FutureNL en ACRL model hebben model gestaan.
Leerdoelen voor het domein ICT basisvaardigheden zijn buiten beschouwing gelaten omdat dit domein niet behoort tot het vak- en werkgebied van de HU Bibliotheek.

Mediawijsheid

Bij de HU-bibliotheek zijn gecertificeerde Nationaal MediaCoaches werkzaam die activiteiten vormgeven en projecten initiëren om de mediawijsheid, media-empowerment en mediawelzijn binnen de HU te verbeteren. Onze Nationaal MediaCoaches bevorderen bewust, kritisch en actief omgaan met media, door middel van coaching en begeleiding. Ze zijn de vraagbaak op het terrein van diverse mediagerelateerde onderwerpen en denken mee over de praktische vertaalslag ervan naar het onderwijs.
Ben je op zoek naar inspiratie of een sparringpartner over onder meer nepnieuws, de invloed en consequenties van sociale media(gebruik), digitaal pesten, gaming en/of commercie? Neem dan contact op met Maaike Verweij en/of Rashida Nanhekhan.

De HU-bibliotheek mag het onderstaande Nationale Keurmerk Mediawijsheid voeren.

Computational thinking en Informatievaardigheden

Wil je aan de slag met computational thinking? Neem contact op met het HUB-Lab.
Als je interesse hebt in informatievaardigheden, benader jouw informatiespecialist.

 

Switch to English English
× App de balie