HUB-Lab

Workshops in het HUB-Lab

Een snel veranderende maatschappij vraagt om kennis en vaardigheden die daarbij aansluiten. Veel van deze vaardigheden worden samengevat onder de noemer 21e eeuwse of vakoverstijgende vaardigheden. De workshops van het HUB-Lab sluiten aan bij deze 21e eeuwse vaardigheden.
De HU Bibliotheek heeft een Leerdoelenkader ontwikkeld om de vaardigheden in te bedden in het curriculum.

In overleg met de aanvrager(s) stellen we een programma op maat samen. Om een beeld te krijgen van nieuwe innovatieve middelen en technologieën die ingezet kunnen worden bieden we een carrousel aan. Hierin kan kennis worden gemaakt met diverse tools zoals robots, (eenvoudig) programmeren en mogelijkheden op het gebied van Virtual en Augmented Reality. Andere mogelijkheden zijn het volgen van een verdiepende workshop op een bepaald thema of werken met 3D pennen, het digibord Prowise of het doen van een Escape game.

Onze workshops zijn ‘hands-on’ en praktisch ingesteld en geschikt voor zowel studenten als docenten. Neem contact met ons op over de mogelijkheden!

Switch to English English
× App de balie