Hulp en ondersteuning

Afstudeerproducten publiceren

In de HBO Kennisbank vind je full text scripties, onderzoekspublicaties en artikelen van studenten, docenten en lectoren. Meer dan 20 Nederlandse hogescholen zijn aangesloten. De HBO Kennisbank is vrij toegankelijk en maakt praktijkgericht onderzoek zichtbaar voor iedereen.

Waarom meedoen?

Publiceren op de HBO Kennisbank is de ideale manier om het beroepenveld attent te maken op jouw afstudeerproduct of scriptie. Belangstellenden kunnen jouw publicatie raadplegen en hergebruiken voor nieuw onderzoek. Dit bevordert de uitwisseling tussen onderzoek, onderwijs, bedrijfs- en beroepsleven en maatschappij.

Het plaatsen van je afstudeerproduct is geen verplichting, maar wij nodigen je uit om je kennis te delen en mee te doen aan innovatie van de beroepspraktijk.

Wat zijn de voorwaarden voor publicatie in de HBO-Kennisbank?

  • Afstudeerproducten met cijfer 7 of hoger komen in aanmerking voor plaatsing.
  • Er is toestemming van de opdrachtgever nodig, dit i.v.m. vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige informatie.
  • Plaats geen auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbende.
  • Anonimiseer waar nodig gevoelige informatie (voor meer informatie zie onderstaande pdf).
  • Zorg voor een korte samenvatting van ongeveer 200 woorden (maximaal 1000 tekens) en voer trefwoorden in, zodat je scriptie goed te vinden is in de HBO Kennisbank

Let op: De student is persoonlijk verantwoordelijk voor het voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

Hoe werkt het?

 

Hulp nodig?

Mocht je vragen hebben over de HBO Kennisbank of over het uploaden, dan kun je een mail sturen naar Sietske Douna.

Switch to English English
× App de balie