Hulp en ondersteuning

Open Educational Resources (OER)

Open leermaterialen (OER) zijn creatieve werken ingezet voor onderwijsdoeleinden, zoals teksten, afbeeldingen, geluid of video, die digitaal worden aangeboden. Dit zijn leermaterialen die vrij toegankelijk en open voor bewerking zijn. Docenten stellen het beschikbaar aan hun studenten of studenten vinden en gebruiken de leermaterialen zelfstandig bij hun studie.

Waarom aan de slag met open leermaterialen?

Door de huidige situatie moeten we ons onderwijs (deels) online vormgeven. Het gebruik van leermaterialen helpt bij het digitaliseren van je lessen. Zie ook de Skilltree Digitale Didactiek
Daarnaast hebben publiek gefinancierde onderwijsinstellingen de maatschappelijke taak om kennis publiek toegankelijk te maken, zodat de maatschappij er voordeel van heeft (kennisvalorisatie). Dit is een strategisch thema dat hoog op de agenda van hogescholen en universiteiten staat.

Hergebruik van leermaterialen

Door gebruik te maken van digitale leermaterialen van vakgenoten maak je als docent een vliegende start bij het digitaliseren van je vak. Digitale leermaterialen zijn er in allerlei vormen en maten, zoals digitale (oefen-) toetsen, virtual-reality simulaties of kennisclips die studenten voorafgaand aan het college bekijken. Met een open licentie geef je anderen, onder voorwaarden, toestemming om het materiaal te gebruiken of aan te passen. Zo kunnen vakgenoten profiteren van elkaars werk.

Waar kan ik open leermaterialen vinden?

Edusources – platform voor open leermaterialen uit het hoger onderwijs. Meer weten? Bekijk de kennisclip: Wat betekent edusources voor de docent?
Op de website van Robert Schuwer (Lector Open Educational Resources, Fontys ICT)  vind je een uitgebreide toolkit voor het vinden van open leermaterialen.

Zelf leermaterialen voor hergebruik ontwikkelen

Door je eigen leermateriaal breed te delen, profiteren niet alleen de studenten binnen jouw vak maar ook andere docenten en studenten van jouw kennis en het door jou ontwikkelde materiaal. De voordelen hiervan zijn:

  • Je krijgt erkenning voor je werk.
  • Je draagt bij aan onderwijs van vakgenoten.
  • Studenten (en docenten) hebben meer keuzevrijheid
  • Het is goed voor het aanzien van je instelling

Auteursrecht
Om ervoor te zorgen dat iemand anders jouw leermateriaal kan gebruiken, moet het via internet vrij toegankelijk zijn en het materiaal moet voorzien zijn van een open licentie. Veelgebruikte licenties zijn Creative Commons.
Het auteursrecht op het materiaal dat je in dienst van de HU hebt gemaakt ligt bij de HU.
De HU ondersteunt open access en open licenties (Creative Commons).
Voor meer informatie kun je terecht bij het Auteursrechten Informatiepunt (AIP)
Mail je vraag naar: auteursrecht@hu.nl

Samenwerken aan leermaterialen in een vakcommunity

Het up-to-date houden van je leermaterialen is tijdrovend, het helpt als je er gezamenlijk aan werkt. En door samen te werken met vakgenoten verhoog je de kwaliteit van leermaterialen én je eigen lessen. Lees meer over samenwerken aan leermaterialen

SURF Stimuleringsregeling

ICT in het onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering. De minister van OCW stelt daarom financiering beschikbaar via de stimuleringsregeling Open en online onderwijs, die SURF coördineert. Binnen de stimuleringsregeling vallen twee pijlers: Online onderwijs en Open leermaterialen.
Met de pijler Open leermaterialen worden deelnemers uitgedaagd om samen met andere vakdocenten collecties van open leermaterialen op te bouwen en hergebruiken binnen de vakcommunity.
Ga voor meer informatie naar: Stimuleringsregeling open en online onderwijs

Ondersteuning

De HU Bibliotheek biedt ondersteuning bij de aanschaf, het vinden, het (her-)gebruik en het delen van online leermaterialen.
Voor meer informatie kun je terecht bij sietske.douna@hu.nl.

Zie ook: SURF – open leermaterialen

Switch to English English
× App de balie