Onderzoekers

Support

Hulp nodig bij onderzoek? Binnen de HU kunnen diverse specialisten je verder helpen!

Datamanagement/datastewards

Literatuuronderzoek

Voor de kwaliteit en voor het aantonen van de noodzaak van je onderzoek, is het belangrijk te inventariseren wat de huidige stand van zaken is van je onderzoeksonderwerp. Degelijk, transparant en controleerbaar literatuuronderzoek kunnen doen is daarom een must.

De informatiespecialisten kunnen je helpen bij:

  • Hoe je vanuit je onderzoeksvraagstelling een zoekstrategie samenstelt.
  • Hoe je een logische combinatie van zoekwoorden maakt met behulp van booleaanse operatoren en filters.
  • Welke bronnen van belang zijn voor jouw onderzoek.
  • Je keuzes te verantwoorden voor optimale controleerbaarheid.
  • Het beheren van de  gevonden literatuur, met aandacht voor bronvermelding, selectie- en referentietools.

Bij deze informatiespecialisten kun je terecht voor advies.

Informatiebronnen voor onderzoekers

Via de HU Bibliotheek is een groot aantal informatiebronnen beschikbaar voor artikelen, cijfers & gegevens, beeld en e-books. De informatiespecialisten geven je advies over welke bronnnen je het beste kunt gebruiken voor jouw specifieke onderzoeksonderwerp.

Full text toegang tot artikelen

De HU Bibliotheek heeft ruim 20.000 abonnementen op wetenschappelijke- en vaktijdschriften. Door te zoeken in databanken op je vakgebied kun je artikelen over je onderwerp vinden. Open je de databanken via de HU Bibliotheeksite, dan geeft de databank veelal een directe link naar de full text van het artikel.

Bekijk ook:

Software voor onderzoek

Je kunt je literatuurreferenties beheren met verschillende softwaretools.

Het team Digitale Onderzoeksupport verzorgt een actueel overzicht van overige software beschikbaar voor onderzoekers.

Vragen over een bepaalde onderzoeks applicatie kun je stellen aan de betreffende functioneel beheerder (zie bovenstaand overzicht).

Nieuwe onderzoek software of toegang tot al aanwezige software kun je aanvragen via: Aanvraag onderzoek software

Methodologische ondersteuning

Het onderzoek dat binnen kenniscentra en instituten wordt uitgevoerd dient methodologisch grondig te zijn en passend bij de te beantwoorden onderzoeksvraag. Ondersteuning hierbij kan soms worden gevonden binnen het eigen lectoraat of onderzoeksgroep. Daarnaast wordt binnen de HU ondersteuning geboden vanuit het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Zij bieden ondersteuning op de volgende onderwerpen:

  • Combineren praktische relevantie en methodische grondigheid
  • Verbeteren doorwerking van praktijkgericht onderzoek naar de praktijk en het onderwijs
  • Vormgeven van praktijkgericht onderzoek voor praktijkprocessen
  • Interventies om ‘veilige onzekerheid’ te bevorderen
  • De rol van onderzoekend vermogen in praktijkprocessen

Meer informatie over het Lectoraat Methoden van Praktijkgericht Onderzoek

Heb je vragen over het analyseren van kwalitatieve data met ATLAS Ti ? Dan kun je voor informatie terecht bij Marlies Welbie.

Atlas.ti is voor studenten beschikbaar, informatie vind je op AskHU.

Eerste Hulp Bij Onderzoek (EHBO)

Het Lectoraat biedt ook ondersteuning aan HU Onderzoekers, zoals  Eerste Hulp Bij Onderzoek (EHBO).

Hulp bij statistiek

Bij een aantal lectoraten is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij de statistische analyse en verwerking van de onderzoeksgegevens. De lector van het betreffende lectoraat kan je hierover meer informatie geven.

Duurzame inzetbaarheid en thuiswerktips

Duurzame inzetbaarheid wordt binnen de HU benaderd vanuit drie thema’s: kennis & vaardigheden, motivatie & betrokkenheid en gezondheid & energie. Lees meer op de overzichtspagina.
Bekijk ook het overzicht met thuiswerktips.

Trainingen en opleidingen voor onderzoekers

Als onderzoeker kun je binnen en buiten Hogeschool Utrecht verschillende trainingen en opleidingen volgen. Klik hier voor meer informatie.

Switch to English English
× App de balie