Algemeen en ontwikkelen van onderzoek

Datamanagementplan (DMP)

Voor je begint met je onderzoek is het goed om na te denken over hoe je om wilt gaan met je onderzoeksdata. In dat kader vragen veel subsidieverstrekkers bij de subsidieaanvraag al om een datamanagementparagraaf. Zo’n datamanagementparagraaf werk je later, samen met je datasteward uit tot een datamanagementplan (DMP). Een DMP helpt je om bewuste en consistente beslissingen te nemen over je onderzoeksdata en kan je in een latere fase onder andere tijd besparen.

Door het opstellen van een DMP schep je als onderzoeker de voorwaarden voor goed datamanagement. In een DMP beschrijf je welke data je tijdens het onderzoek gaat verzamelen, hoe je deze data tijdens het onderzoek bewaart en wat er met de data na afloop van het onderzoeksproject gebeurt. Tijdens het opstellen van een DMP besteed je aandacht aan alle aspecten die te maken hebben met het beheer van de onderzoeksdata. Door dit in een vroeg stadium te doen, verklein je de kans op verrassingen.

In een DMP beantwoord je vragen zoals:

  • Welke data ga ik verzamelen? Wat voor type data is dat? En wat kan de omvang worden van deze data?
  • Waar en hoe ga ik deze data opslaan? Wat is een geschikt bestandsformaat? En hoe zorg ik voor back-ups?
  • Hoe ga ik de data organiseren en beschrijven?
  • Wie krijgt toegang tot die data en hoe beheer ik die toegang?
  • Wat wordt na afloop van het project gearchiveerd? Waar en voor hoe lang?
  • Komen de gearchiveerde data beschikbaar voor anderen?
  • Wie is de eigenaar van de data en wie is verantwoordelijk voor het beheer?
  • (Hoe) is voorzien in de middelen die nodig zijn om het allemaal uit te voeren?

Een DMP is een levend document. Het is mogelijk dat je bepaalde vragen in eerste instantie niet, of alleen op hoofdlijnen kunt beantwoorden. Ook kan het in de praktijk nodig blijken om zaken anders te regelen dan je eerder van plan was. Je kunt je plan dan altijd aanvullen of wijzigen.

Neem contact op met je datasteward als je een DMP gaat opstellen. Het juiste format van een DMP hangt namelijk onder andere af van de eisen van de subsidieverstrekker. Ook hierover adviseert je datasteward.

Tip 1: Voor voorbeelden en templates van DMP’s kun je kijken op de pagina over Research datamanagement van NWO.
Tip 2: Voor meer informatie over onder andere FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable data) kun je kijken op de pagina over FAIR data en datamanagement van ZonMw.

Als je een promotieonderzoek voorbereidt, maak dan goede afspraken over waar je de onderzoeksdata gaat opslaan. Doe je dat bij Hogeschool Utrecht of bij de universiteit waar je voor je promotieonderzoek aan verbonden bent? Sla je onderzoeksdata bij de universiteit op, leg dan de daarover gemaakte afspraken vast. Dit is belangrijk in het kader van de veiligheid en continuïteit.

Switch to English English
× App de balie