Algemeen en ontwikkelen van onderzoek

Literatuuronderzoek

Gedegen literatuuronderzoek is een belangrijk vertrekpunt voor je onderzoek. De noodzaak van je onderzoek toon je bijvoorbeeld aan, door te inventariseren wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het onderzoeksonderwerp. Het uitvoeren van degelijk, transparant en controleerbaar literatuuronderzoek is daarom een must.

Informatiebronnen

De HU Bibliotheek biedt toegang tot een groot aantal informatiebronnen. Meer informatie hierover vind je op de HU Bibliotheek pagina over informatiebronnen.

Het zoeken naar wetenschappelijke bronnen kun je doen met behulp van HUGO. Bij een zoekopdracht in HUGO worden tegelijkertijd meerdere wetenschappelijke bronnen doorzocht. Meer informatie over HUGO vind je op HU bibliotheek pagina over HUGO. Aanvullende informatie over toegang tot wetenschappelijke informatie vind je op de HU Bibliotheek pagina over full text toegang.

Een boek of artikel dat niet aanwezig is in de HU collectie kun je aanvragen bij andere bibliotheken via het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL). Deze IBL Service is gratis voor medewerkers van de HU. Als een publicatie niet beschikbaar is binnen de HU collectie verschijnt er in HUGO een knop ‘interbibliothecaire aanvraag’ onder ‘opties voor toegang’, waarmee je direct een formulier kunt invullen voor een IBL-aanvraag. Je kunt ook mailen naar IBL@hu.nl.

Een veel gebruikte zoekmachine om te zoeken naar wetenschappelijke bronnen is Google Scholar. Daarnaast delen veel wetenschappers hun wetenschappelijke werk via het online sociale netwerk Researchgate.

Bronvermelding en referentietools

Bij het doen van onderzoek is correcte en efficiënte bronvermelding van groot belang. Informatie over bronvermelding en beschikbare referentietools (o.a. Refworks), vind je op de HU Bibliotheek pagina over bronvermelding.

Ondersteuning bij literatuuronderzoek

De informatiespecialisten en datastewards van de HU Bibliotheek kunnen je ondersteunen bij (vragen over) literatuuronderzoek. Zij kunnen je onder andere helpen bij:

  • Het opstellen van een zoekstrategie vanuit een onderzoeksvraagstelling.
  • Het maken van logische combinaties van zoekwoorden met behulp van booleaanse operatoren en filters.
  • Het bepalen welke bronnen van belang zijn voor je onderzoek.
  • Het verantwoorden van keuzes voor optimale controleerbaarheid.
  • Het beheren van de gevonden literatuur met aandacht voor bronvermelding, selectie- en referentietools.

Tip 1: Neem contact op met één van de informatiespecialisten of datastewards van de HU Bibliotheek voor een adviesgesprek over bovenstaande of andere vragen over literatuuronderzoek.
Tip 2: Bekijk het filmpje over ondersteuning bij literatuuronderzoek door de informatiespecialisten.
Tip 3: Het delen van vragen, kennis en ervaring met betrekking tot literatuuronderzoek met collega’s kan ook via de Peer Support Group (PSG) literatuuronderzoek.

Switch to English English
× App de balie