Algemeen en ontwikkelen van onderzoek

Orientatie op methoden en technieken

Ondersteuning bij oriëntatie op methoden en technieken

Het onderzoek dat je binnen de HU doet, moet methodologisch grondig zijn en passend bij de te beantwoorden onderzoeksvraag. Ondersteuning bij de ontwikkeling van een geschikte ondezoeksaanpak kun je in eerste instantie zoeken binnen je eigen lectoraat of onderzoeksgroep. Daarnaast kan ondersteuning geboden worden door het lectoraat Onderzoekend Vermogen.

Een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel door het lectoraat Onderzoekend Vermogen is de methodiek ‘Cirkelen rond je onderzoek’. Kijk voor meer informatie over deze methodiek op de HU site over Cirkelen rond je onderzoek. Als aanvulling kan de Toolkit Samenhang en Doorwerking onderzoek gebruikt worden.

De HU kent ook interne netwerken (o.a. Peer Support Groups – PSGs) van collega-onderzoekers die elkaar ondersteunen, zoals de PSG Kwalitatief Onderzoek. Meer informatie hierover vind je bij het onderdeel Samenwerken in netwerken.

Verder is informatie te vinden over kwalitatief onderzoek op de canvassite Professionalisering Kwalitatief Onderzoek.

Informatiebronnen

De HU Bibliotheek heeft een collectie boeken op het gebied van onderzoeksmethoden.

Gedrukte boeken over onderzoeksmethoden kun je vinden onder nummer 003 (wetenschappelijk onderzoek) in de HU Bibliotheek. Voorbeelden zijn:

Voorbeelden van beschikbare e-books over onderzoeksmethoden zijn:

Koppeling met onderwijs en praktijk

Praktijkgericht onderzoek binnen de HU is ingebed in zowel het onderwijs als de praktijk. De Vereniging Hogescholen spreekt in dat verband van de co-creatie tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk (zie de pagina over praktijk en onderzoek van Vereniging Hogescholen). Het ligt daarom voor de hand om al in de oriëntatiefase van je onderzoek aandacht te besteden aan samenwerkingen binnen het onderwijs en met de praktijk, en de doorwerking van je onderzoek. Bovengenoemde methodiek Cirkelen rond je onderzoek, met als aanvulling de Toolkit Samenhang en Doorwerking onderzoek,  kan je hierbij helpen; bij het onderwerp Doorwerking van onderzoek op deze website vind je meer informatie.

 

Switch to English English
× App de balie