Algemeen en ontwikkelen van onderzoek

Ondersteuning: datastewards, team Research Support & IT en software

Datastewards

In de beginfase van je onderzoek kan de HU Bibliotheek je ondersteuning bieden met betrekking tot onder andere datamanagement, literatuuronderzoek en digitale hulpmiddelen. De datastewards van de HU Bibliotheek kunnen je concreet helpen met vragen zoals:

  • Welk soort en welke hoeveelheid data worden gegenereerd en hoe kunnen die data goed en veilig opgeslagen worden?
  • Hoe kan ik gemakkelijk en veilig data delen met medeonderzoekers?
  • Hoe stel ik een datamanagementplan op?
  • Welke digitale tools zijn beschikbaar en geschikt voor mijn onderzoek?
  • Welke wet- en regelgeving is van belang met betrekking tot onderzoeksdata?

Je kunt contact opnemen met onderstaande datastewards voor uiteenlopende vragen over ondersteuning van je onderzoek en/of voor een adviesgesprek.

Specifieke informatie over datamanagement kun je vinden bij de diverse onderdelen op deze website over datamanagement, zoals de onderdelen Datamanagementplan, Datamanagement algemeen en Data verzamelen, opslaan en delen.

Team Research Support & IT

Sinds 2020 kent de HU het Team Research Support & IT. Dit multidisciplinaire team bestaat uit o.a. datastewards, ICT-ers en onderzoekers en werkt vraag gestuurd. Dat wil zeggen: de behoeften van onderzoekers zijn bepalend voor de koers en ambities van het team. Team DO heeft als missie om de best passende digitale ondersteuning te bieden voor onderzoek(ers). Flexibele en veilige toegang tot digitale onderzoeksfaciliteiten voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek is daarbij het uitgangspunt.

Je kunt een bepaalde behoefte aangeven, of vraag stellen aan het team Research Support & IT via onderzoeksupport@hu.nl.

Team Research Support & IT organiseert regelmatig review-sessies met (eind)gebruikers, ofwel HU onderzoekers, waarin nieuwe ontwikkelingen en/of nieuwe digitale producten gepresenteerd worden. Het doel is om onderzoekers te informeren, betrekken, en om feedback op te halen over (in ontwikkeling zijnde) diensten. Mail naar de product owner van het team als je graag deelneemt aan deze sessies.

Software voor onderzoek

De HU biedt een breed assortiment aan tools en applicaties ter ondersteuning van het onderzoeksproces.

Voorbeelden zijn:

  • Atlas.ti, voor de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata.
  • Amberscript, voor het transcriberen van audio-opnames (van bijvoorbeeld interviews).
  • Crowdtech, een online tool voor het maken van enquêtes en vragenlijsten, specifiek gericht op samenwerken.
  • HU Research Drive, een omgeving voor het opslaan en delen van onderzoeksdata.

Een uitgebreid en gedetailleerd overzicht van de beschikbare onderzoeksoftware vind je op  Een HU – Onderzoek – Onderzoekstools. Je vindt hier ook informatie over hoe de betreffende software beschikbaar gesteld wordt (bijvoorbeeld via het Software Center of anders).

Bij vragen over de beschikbare software, of specifieke behoeften met betrekking tot onderzoeksoftware of digitale ondersteuning: neem contact op met:

Overige ondersteuning van onderzoek

Informatie over ondersteuning bij literatuuronderzoek door de informatiespecialisten en datastewards van de HU Bibliotheek vind je bij het onderdeel Literatuuronderzoek.
Binnen de HU zijn er verschillende (netwerk)groepen actief waarin collega’s elkaar ondersteunen, zoals de diverse Peer Support Groups (PSG). Meer informatie over deze interne netwerken vind je bij het onderdeel Samenwerken in netwerken.

Switch to English English
× App de balie