Algemeen en ontwikkelen van onderzoek

Doorwerking van onderzoek

Praktijkgericht onderzoek binnen het HBO is gericht op het verhogen van de kwaliteit, en het responsief houden van onderwijs én op het innoveren van de beroepspraktijk. (Bron: Rapportage Meer Waarde met hbo, Doorwerking praktijkgericht onderzoek van het hoger beroepsonderwijs, Vereniging Hogescholen, 2018). In dat kader ben je ongetwijfeld bekend met de driehoek onderwijs – beroepspraktijk – onderzoek (zie p. 23 van de HU-visie op onderwijs en onderzoek).

Hulpmiddelen

Hoe zorg je voor een goede koppeling met, en doorwerking van je onderzoek naar het onderwijs en de praktijk? Ofwel: hoe bereik je impact met je onderzoek?

Binnen de HU zijn daarvoor verschillende tools beschikbaar:
Eén van die tools is de Research Pathway Tool aan de hand van het Research Pathway Model (RPM). Meer informatie hierover vind je op deze HU site over het RPM en in dit document over het gebruik van de Research Pathway Tool.

Tip: Lees ook het artikel  van collega’s Wilke van Beest en Daan Andriessen et al. over het Research Pathway Model.

Een andere tool of methodiek is ‘Cirkelen rond je onderzoek’. Meer informatie, een handleiding en diverse andere, ondersteunende documenten met betrekking tot deze methodiek vind je op de HU site over Cirkelen rond je onderzoek. Onderdeel van deze methodiek is het werken met de zogenaamde doelenroos (gebaseerd op de PRIME doelen). Ter aanvulling op deze methode is de Toolkit Samenhang en Doorwerking onderzoek te gebruiken.

Tip 1: Bekijk het filmpje met een toelichting over het gebruik van de doelenroos.
Tip 2: Bekijk het filmpje over de doelenroos als hulpmiddel bij het maken van een veranderstrategie.

Op de website doorwerking hbo onderzoek vind je nog veel meer informatie, tools, blogs en kennisclips gewijd aan het thema doorwerking van praktijkgericht onderzoek.

Voor meer informatie of vragen over doorwerking van onderzoek kun je contact opnemen met Wilke van Beest (onderzoeker bij het lectoraat Onderzoekend Vermogen) of Wout Scholten (senior beleidsmedewerker Onderzoek).

Doorwerking via ondernemerschap

Als gevolg van bovenstaande ambities en doelen, worden door onderzoekers vaak nieuwe producten, diensten en methoden ontwikkeld die bruikbaar zijn in zowel het onderwijs als de beroepspraktijk. Mocht je als onderzoeker plannen of ambities hebben om een innovatief product of idee verder te ontwikkelen, dan kun je deelnemen aan één van de programma’s van UtrechtInc. Zie hiervoor het programmaoverzicht van UtrechtInc. De HU heeft een samenwerkingsovereenkomst met deze Utrechtse incubator.

Voor een eerste contact of advies kun je als onderzoeker contact opnemen met Lina Marcussen of Stefan Braam.

Intellectueel eigendom

Met het maken van afspraken over intellectuele eigendomsrechten voorkom je dat bedrijven of instellingen jouw idee of methode commercieel vermarkten, of je product voor doeleinden gebruiken die je niet bedoeld hebt bij de ontwikkeling.

Voor ondersteuning rondom intellectueel eigendom en publiek private samenwerking kun je terecht bij Juridische Zaken via jzonderzoek@hu.nl.

Ivar van Dillen en Emilie van Eck zijn de contactpersonen binnen Juridische Zaken.

De Vereniging Hogescholen heeft een richtsnoer intellectueel eigendom voor de relatie student-instelling; een richtsnoer voor de relatie medewerker-instelling is nog in de maak.

Switch to English English
× App de balie