Uitvoeren van onderzoek

Samenwerken in netwerken

Als onderzoeker maak je gebruik van netwerken, onder andere om advies in te winnen of om je werk te bespreken met peers. We onderscheiden interne netwerken (dat wil zeggen, netwerken binnen de HU) en externe netwerken.

Interne netwerken

We kennen binnen Hogeschool Utrecht een aantal zogenaamde Peer Support Groups (PSG’s). Het doel van deze PSG’s is om kennis en ervaring te delen over praktijkgericht onderzoek. De PSG’s worden zoveel mogelijk door en voor collega’s gevormd. Heb je een vraag, probleem of casus om in te brengen? Of help je graag collega’s en wil je je ervaringen delen? Sluit je dan aan bij één of meerdere van deze PSG’s: 

Deze PSG organiseert regelmatig bijeenkomsten. Mail naar Marlies Welbie als je deze bijeenkomsten wilt bijwonen. Deze PSG organiseert ook regelmatig een zogenaamd ATLAS.ti café, bedoeld om gebruikers van ATLAS.ti met elkaar in contact te brengen, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen. Voor deelname aan dit café kun je ook mailen naar Marlies Welbie.

Naast bovenstaande PSG’s kent Hogeschool Utrecht een promovendinetwerk: HUP. De HUP is een netwerk waar alle promovendi van de HU terecht kunnen met verbeterideeën, kritiek of wensen over alles wat met promoveren binnen de HU te maken heeft. Daarnaast verzorgt de HUP lunchbijeenkomsten, borrels en interne workshops. Sluit je aan via het Teams platform van het promovendinetwerk HUP.

Externe netwerken

Researchgate

Researchgate is een online sociaal netwerk voor wetenschappers en onderzoekers. Op Researchgate kun je o.a. informatie delen, vragen stellen en samenwerkingspartners vinden.

CARPE netwerk

Het CARPE netwerk, een consortium van Europese Hogescholen (Universities of Applied Sciences), heeft tot doel om samenwerking in onderzoek en onderwijsprogramma’s tussen de aangesloten hogescholen te bevorderen. De HU is onderdeel van dit netwerk.

Lectorenplatforms

De lectoren van diverse hogescholen werken samen in platforms, georganiseerd rondom inhoudelijke thema’s, de zogenaamde lectorenplatforms.

Publinova

Publinova is een landelijk platform dat informatie over, en kennis van Nederlands praktijkgericht onderzoek bundelt en onderzoekers met elkaar verbindt. Publinova is nieuw en gaat vanaf 1 januari 2023 live. Meer informatie vind je op de site van publinova zèlf en op de pagina van de site doorwerking hbo onderzoek over Publinova.

Tip: Bekijk, in geval van internationale samenwerking, het Afwegingskader internationale samenwerking en bezoeken.

Switch to English English
× App de balie