Uitvoeren van onderzoek

Projectmanagement

Algemeen

Jaarlijks wordt er binnen de kenniscentra van de HU een groot aantal onderzoeksprojecten uitgevoerd. Met uitzondering van promotie onderzoeken, worden deze projecten vaak geleid door een projectleider uit de kenniscentra, soms ondersteund door een projectcoördinator of een managementassistent. De projectleider is in zo’n geval verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het onderzoeksproject. De basis voor efficiënte en effectieve werkprocessen binnen onderzoeksprojecten is een duidelijke uitwerking van rollen en verantwoordelijkheden. Hiermee kunnen namelijk onnodige dubbele goedkeuringen, discussies over verantwoordelijkheden en ongeïnformeerde besluitvorming vermeden worden. In het document ‘rollen projectmanagement’ vind je een beschrijving over hoe een projectleider integrale verantwoordelijkheid heeft binnen de grenzen van zijn of haar project.

Op de HU site Projectmanagement Onderzoek vind je uitgebreide informatie over de fasen die doorlopen worden binnen onderzoek aan de HU, inclusief beschikbare hulpmiddelen.

Vastlegging van afspraken in overeenkomsten

Bij een onderzoeksproject moeten diverse afspraken worden gemaakt en nagekomen. Deze worden veelal op papier gezet. Daarbij kan het gaan om contracten of andere vormen van overeenkomsten, zoals intentieverklaringen, verwerkingsovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, geheimhoudingsverklaringen, datamanagementplannen, urenregistraties, offertes, etcetera. Er is een aantal formats ontwikkeld dat je hiervoor kunt gebruiken. In de map Formats van de HU site Projectmanagement Onderzoek vind je verschillende standaard overeenkomsten, die je vrij kunt gebruiken. Deze standaard overeenkomsten zijn gecontroleerd door Juridische Zaken.

Tip: Bekijk ook de Richtlijn samenwerkingsovereenkomsten HU met derden.

Switch to English English
× App de balie