Uitvoeren van onderzoek

Samenwerken algemeen

Een onderzoek doe je over het algemeen niet alleen. De HU biedt verschillende mogelijkheden om het (online) samenwerken binnen onderzoek te stimuleren en faciliteren.

Tools voor samenwerken

Naast de mogelijkheden die MS Teams biedt, kun je daarbij denken aan een applicatie als Mural. Mural is een online, digitale werkruimte, waarbinnen je op een creatieve en visuele manier met elkaar kunt samenwerken.

Tip: bekijk hier de HU intro to Mural (Engelstalig).

Andere diensten die samenwerking tussen onderzoekers stimuleren zijn onder andere:

Veilig samenwerken met onderzoeksdata op niet-HU apparatuur

Bij praktijkgericht onderzoek aan de HU worden vaak studenten betrokken. Ook delen HU onderzoekers regelmatig onderzoeksgegevens met partijen buiten de HU. De ICT-voorzieningen voor HU medewerkers zijn beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en tegen het onbedoeld verloren gaan van de gegevens. De kans dat opgeslagen of gedeelde onderzoeksdata in verkeerde handen komen en/of ontoegankelijk worden is hiermee tot een minimum beperkt. Omdat studenten en/of externen vaak met niet-HU apparatuur werken, is het extra belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt over hun werkwijze bij het omgaan met het verzamelen, opslaan, bewerken en delen van HU onderzoeksgegevens. Daarbij dienen de volgende regels te worden nageleefd:

  • Onderzoeksdata met (bijzondere) persoonsgegevens die uitgewisseld wordt met studenten en externe partijen, wordt vooraf gepseudonimiseerd of geanonimiseerd, zodat niets herleidbaar is tot personen.
  • HU onderzoekers gebruiken voor het uitwisselen van onderzoeksdata met studenten en externe partijen HU Research Drive.
  • Studenten en externe partijen maken bij het bewerken van de data zoveel mogelijk gebruik van applicaties die bestanden rechtstreeks in de cloudopslag bewerken zoals Microsoft Onedrive, Office 365 en Teams. Zo hoeven de data niet te worden gedownload naar de eigen devices.
  • Als wel bestanden naar de eigen device worden gedownload, maak je duidelijke afspraken over het wissen van deze bestanden.
Switch to English English
× App de balie