Uitvoeren van onderzoek

Dataverwerking en -analyse

Software voor dataverwerking en data-analyse

Voor een gestructureerde verwerking en analyse van onderzoeksdata kun je binnen de HU gebruik maken van diverse softwareprogramma’s. Een overzicht van alle beschikbare onderzoek software vind je op de Een HU – Onderzoek – Onderzoektools.

Transcriptie:

Voor transcriptie van audio- en videobestanden zijn binnen de HU verschillende transcriptietools en -hulpmiddelen beschikbaar.
Meer informatie hierover vind je in het EenHU kennisartikel Transcriptiediensten F4, Amberscript en via KERN:

Atlas.ti

Voor kwalitatieve data-analyse is in het Software Center het programma ATLAS.ti beschikbaar.
Een online basiscursus ATLAS.ti vind je op de canvassite Professionalisering Kwalitatief Onderzoek.

ATLAS.ti is ook voor studenten beschikbaar.

Voor vragen over het analyseren van kwalitatieve data kun je o.a. terecht bij de Peer Support Group (PSG) Kwalitatief Onderzoek. Deze PSG organiseert regelmatig een zogenaamd ATLAS.ti café. Dit café is bedoeld om gebruikers van ATLAS.ti met elkaar in contact te brengen, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen bij het gebruik van, en de analyse in ATLAS.ti. Als je geïnteresseerd bent in (deelname aan) het ATLAS.ti café, kun je een mail sturen naar Marlies Welbie.

Data Science

Voor de analyse van (grote) datasets kun je gebruik maken van verschillende Data Science applicaties, zowel lokaal als in de cloud. Lokaal kun je gebruik maken van applicaties zoals SPSS, RStudio, VSCode, Spyder, Python, etc. die beschikbaar worden gesteld via het Software Center. In de cloud kun je gebruik maken van een zogenaamde virtuele onderzoeksomgeving (VRE), bedoeld voor (gezamenlijk) programmeren of toegang tot grotere rekenkracht voor het doen van data-analyse.

Bij de HU bieden we twee vormen van VRE’s aan; Research Cloud en Azure Cloud. Research Cloud biedt je verschillende workspaces, zoals RStudio Server, JupyterHub en Windows. Azure Cloud biedt RStudio Connect aan, een publicatieplatform.

Meer informatie over Data Science tools vind je op HU Research-IT.

Voor het meedenken over Data Science vraagstukken kun je terecht bij de Data Science Pool.

Met behulp van dit formulier kun je je eigen virtuele onderzoeksomgeving op Research Cloud aanvragen.

Hulp bij statistiek

Bij een aantal lectoraten kun je ondersteuning krijgen bij de statistische analyse en verwerking van onderzoeksgegevens. De lector van het betreffende lectoraat kan je hier meer informatie over geven.
Een hulpvraag met betrekking tot statistische analyse en verwerking van onderzoeksgegevens kun je ook stellen in de Peer Support Group (PSG) Data Science.

Switch to English English
× App de balie