The Netherlands Research Portal (OpenAIRE CONNECT)

Toxnet

Internationale databank op het gebied van toxicologie en gevaarlijke stoffen.

Read more

GeneCards

Een databank van menselijke genen, hun producten en hun betrokkenheid bij ziekten.

Read more

ChemSpider

Toegang tot miljoenen chemische structuren, eigenschappen en bijbehorende informatie.

Read more

Gapminder

Internationale statistieken gebaseerd op een vergelijking tussen wat mensen denken en de officiële statistieken.

Read more

Eurostat

Europese statistieken van Eurostat, het Europees bureau voor statistiek.

Read more

HUDOC

Jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens.

Read more

Ebsco eBook Collection

E-book collectie van o.a. McGraw-Hill, Pearson, Wiley, Routledge, Noordhoff en BsL. Onderwerpen sluiten aan bij de HU opleidingen.

Read more

Ebook Central

Engelstalige e-books voor Economie & Management; Onderwijs; Gezondheidszorg; Recht; Taalkunde; Journalistiek; Sociologie &Techniek

Read more

Web of Science

Abstracts, artikelen en citaties uit tijdschriften op het gebied van (sociale) wetenschappen, kunst, en geesteswetenschappen.

Read more

Sdu HSE

Veiligheidsvoorschriften en werkmethoden rondom arbeidsveiligheid.

Read more

Science Direct

Wetenschappelijke tijdschriftartikelen over o.a. biowetenschap, gezondheidswetenschap, sociale wetenschap en science & technology.

Read more

Rechtsorde

Toegang tot alle juridische bronnen waar de Hogeschool Utrecht een licentie voor heeft.

Read more

PsycINFO

Bibliografische records op het gebied van de psychologie, gedragswetenschap en geestelijke gezondheid.

Read more

NEN Connect

Toegang tot de volledige tekst van alle Nederlandse en Nederlands aanvaarde normen.

Read more

HBO Kennisbank

Full text scripties en artikelen van studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht en andere Nederlandse hogescholen.

Read more

Legal Intelligence

Nederlandse en Europese juridische bronnen in een keer doorzoeken. (selecteer Hogeschool Utrecht, bevestig en log in)

Read more

Emerald Insight

Internationale tijdschriften op verschillende gebieden, o.a. management, onderwijs, techniek, informatiemanagement & logistiek.

Read more

BoomPortaal

Full text e-books en e-journals over oa recht, communicatie, gezondheidszorg en onderwijs.

Read more
1/1
Switch to English English
× App de balie