Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. Via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid, Zorg, Milieu en Veiligheid. Als ‘trusted advisor’ voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging zichzelf en onze leefomgeving gezond te houden.

View the source

Switch to English English
× App de balie