HUDOC

Jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens. De databank bevat bijna alle beslissingen en uitspraken van het Hof en de besluiten en rapporten van de Commissie.

View the source

Switch to English English
× App de balie