Eurostat

Eurostat is het Europees bureau voor statistiek. Kerntaak is de Europese Unie voorzien van statistieken op Europees niveau die vergelijkingen tussen landen en regio’s mogelijk maken. Eurostat verzamelt geen gegevens. Dit gebeurt in de lidstaten door hun nationale bureaus voor statistiek. De rol van Eurostat is om de gegevens te consolideren en ervoor te zorgen dat ze vergelijkbaar zijn, met behulp van gestandaardiseerde methodes.

View the source

Switch to English English
× App de balie