Databank Grenswaarden Stoffen op de Werkplek

De overheid en het bedrijfsleven hanteren grenswaarden voor de beoordeling van de risico’s van stoffen op de werkplek. De grenswaarden scheppen duidelijkheid voor werkgevers en werknemers over wat toelaatbare blootstelling is. Ook bieden grenswaarden houvast aan de arbeidsinspectie bij de handhaving.

View the source

Switch to English English
× App de balie