EU-HYBNET-consortium

Onderzoeksprogramma voor de EU waarbij NCTV, het ministerie van Defensie en TNO zijnĀ  aangesloten. De doelstelling van dit project is het identificeren en realiseren van nieuwe en aanvullende capaciteiten tegen hybride dreigingen. Capaciteiten die daarbij een rol spelen zijn o.a. cyberverdediging, het tegengaan van desinformatie en adequate communicatie en informatievoorziening naar onze burgers.

View the source

Switch to English English
× App de balie