Toxnet

TOXNET bestaat uit een groep databanken met informatie over chemicaliën en medicijnen, ziekten en het milieu, milieugezondheid, veiligheid en gezondheid op het werk, vergiftiging, risicobeoordeling en regelgeving, en toxicologie. Gebruik TOXNET om te zoeken naar: specifieke chemicaliën, mengsels en producten; Chemische nomenclatuur; Chemicaliën die kunnen worden geassocieerd met een ziekte, aandoening of symptoom; Chemicaliën geassocieerd met consumentenproducten, beroepen, hobby’s en meer; Speciale toxische effecten van chemicaliën bij mensen en/of dieren; Citaten uit de wetenschappelijke literatuur. TOXNET biedt links naar PubMed.

View the source

Switch to English English
× App de balie