Over de bibliotheek

Leenreglement

Onderstaand leenreglement geldt per 1 september 2023

Artikel 1 Leners

 1. Leners met een HU-account (studenten, medewerkers, cursisten) worden automatisch ingeschreven.
 2. Leners zonder een HU-account, zoals cursisten, alumni, oud goud, UU-studenten en –medewerkers, scholieren voortgezet onderwijs, MBO-studenten en externen, kunnen op vertoon van persoonslegitimatie een HU Bibliotheeklidmaatschap aanvragen
 3. Voor alle leners is het lidmaatschap van de HU Bibliotheek gratis
 4. Alle leners hebben de mogelijkheid om in te loggen in HUGO voor een overzicht van de uitleningen en om te reserveren en te verlengen.

Artikel 2 Lenen

 1. Lenen kan op vertoon van de HU-collegekaart, de HUB-lenerspas of de HUB-barcode.
 2. De HU Bibliotheek kent drie uitleentermijnen: 28 dagen, weekleen en dagleen.
 3. Het aantal uitleningen is onbeperkt.
 4. Er kan niet geleend worden als het openstaande bedrag hoger is dan € 10.
 5. Het is niet toegestaan de geleende materialen aan derden door te geven.

Artikel 3 Inleveren en verlengen

 1. Geleende materialen kunnen op beide HU-bibliotheeklocaties ingeleverd worden.
 2. Dagleenmaterialen moeten vóór sluitingstijd van de betreffende bibliotheeklocatie worden ingeleverd.
 3. De uitleentermijn van geleend materiaal kan 12 keer verlengd worden. Geleende IBL-boeken kunnen 5 keer verlengd worden, tenzij eerder teruggeroepen door de leverende bibliotheek.
  Er kan niet verlengd worden als:
  -het om dagleenmaterialen gaat
  -het materiaal door een andere lener is gereserveerd
  -het openstaande bedrag hoger is dan € 10
  -het lenersaccount verlopen is
 4. Wanneer geleende materialen niet op tijd worden ingeleverd of verlengd, wordt een boete in rekening gebracht, zie artikel 4.

Artikel 4 Boeteregeling

 1. De boete voor overschrijding van de uitleentermijn bedraagt € 0,35 per item per werkdag. Uitgezonderd de daguitleen: deze boete bedraagt € 2,50 per item per werkdag.
 2. Een maand na het verstrijken van de uitleentermijn wordt een standaard vervangingswaarde in rekening gebracht. Voor boeken is dat € 45, voor tijdschriften € 10 en voor overige materialen € 25. Bij niet reageren op deze openstaande rekening, worden ook administratiekosten berekend, te weten € 5 per item.
 3. Openstaande bedragen kunnen bij de balie van de HU Bibliotheek gepind worden. Bij een bedrag van € 10 of hoger (of IBL van € 6,50) bestaat de mogelijkheid om via iDeal te betalen.
 4. Bij een openstaand bedrag van € 10 of hoger wordt de mogelijkheid tot lenen, verlengen of reserveren van materialen ontnomen, totdat het openstaande bedrag betaald is.

Artikel 5 Reserveren

 1. Zowel aanwezige als uitgeleende materialen kunnen kosteloos worden gereserveerd (m.u.v. dagleenmaterialen).
 2. Klaarstaande reserveringen worden 5 werkdagen bewaard (vanaf dagtekening van het afhaalbericht).

Artikel 6 Lenen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU)

 1. HU-studenten en –medewerkers kunnen, op grond van een overeenkomst tussen de HU Bibliotheek en Universiteitsbibliotheek Utrecht (UBU), materialen bij de universiteitsbibliotheek lenen.
 2. Inschrijving vindt individueel plaats als er ook daadwerkelijk materiaal wordt geleend en niet vooraf. Bij inschrijving wordt de HU-collegekaart (bij studenten) of de Facilitycard (bij medewerkers, tevens de HU Bibliotheekkaart) én een persoons- en adresidentificatie gevraagd.

Artikel 7 Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

 1. Als materiaal (boek/tijdschriftartikel) niet aanwezig is in de collectie van de HU Bibliotheek, dan kan het boek te leen worden gevraagd uit de collectie van andere bibliotheken of er kan een kopie van een tijdschriftartikel worden aangevraagd.
 2. Zowel het aanvragen van boeken als tijdschriftartikelen is gratis voor (tijdelijke) medewerkers van de HU.
 3. Andere leners betalen € 6,50 voor een tijdschriftartikel en € 9,00 voor een boek. Voor materiaal dat aangevraagd moet worden bij een bibliotheek in het buitenland wordt een bedrag van € 18,00 gerekend.
  Tot eind juli 2024 zullen we deze prijzen verlagen naar €4,00 voor een artikel en €7,00 voor een boek.
  Het tarief voor materialen die in het buitenland aangevraagd moeten worden, blijft ongewijzigd.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Degene op wiens naam materialen zijn uitgeleend, blijft daarvoor aansprakelijk.
 2. Bij doorgeven van beschadiging of verlies van het geleende wordt een standaard vervangingswaarde in rekening gebracht.
 3. De HU Bibliotheek is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door geleende materialen.
 4. Notificaties zijn een service van de HU Bibliotheek waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

Artikel 9 Overige bepalingen

 1. De HU Bibliotheek is verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens van haar leners volgens de regels en voorwaarden zoals gesteld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het managementteam van de HU Bibliotheek.

Voor vragen mail of bel naar bibliotheek@hu.nl of 088-4817125

Switch to English English
× App de balie