Databanken

Coachlink

De grootste online kennisbank voor coaches en andere professioneel begeleiders (in opleiding).

Lees verder

Cochrane Library

Internationale databank over de effecten van gezondheidszorginterventies en de waarde van diagnostische tests.

Lees verder

DigiBib.Jeugd

Informatie rond jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, pedagogische hulpverlening en opvoedkundige disciplines.

Lees verder

DramaOnline

Platform om dramalessen in het basisonderwijs samen te stellen. (Kies Inloggen met SurfConext)

Lees verder

Dynamed

Evidence-based databank voor artsen e.a. gezondheidszorgwerkers. Vervanging van UpToDate.

Lees verder

Embase

Embase is de Europese tegenhanger van MEDLINE. De zoekmachine doorzoekt tegelijkertijd Embase en MEDLINE (PubMed).

Lees verder
Switch to English English
× App de balie