Databank Vaktherapie

Onderzoeksliteratuur met betrekking tot vaktherapie. Ook zijn in de databank artikelen uit het Tijdschrift voor vaktherapie opgenomen en kun je hier vaktherapeutische interventiebeschrijvingen (producten en modules) vinden.

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie