Disseminatie en archiveren van onderzoek

Publiceren van kennisproducten en onderzoeksdata

Handreiking Open Access publiceren voor HU Onderzoek

Is je onderzoek afgerond, of heb je belangrijke tussentijdse resultaten die je wilt delen, dan worden deze bij voorkeur open access gepubliceerd. De HU heeft een Handreiking Open Access publiceren voor HU Onderzoek. De belangrijkste voordelen van open access publiceren zijn dat het de zichtbaarheid, vindbaarheid en het (versnelde) hergebruik van kennisproducten vergroot. Open access versterkt daarmee de impact en doorwerking van praktijkgericht onderzoek in het onderwijs, de beroepspraktijk en de maatschappij. Dat sluit aan bij de kernwaarden van praktijkgericht onderzoek.

De handreiking is geschreven voor alle onderzoekers, lectoren, directeuren en medewerkers in dienst van de HU. Het omvat het publiceren van kennisproducten, d.w.z. het digitaal toegankelijk maken van kennisproducten. Onder kennisproducten vallen (geen uitputtende opsomming):

  • Artikelen in wetenschappelijke tijdschriften
  • Artikelen in vaktijdschriften
  • Hoofdstukken in boeken
  • Boeken
  • Rapporten
  • Bijdragen aan congresbundels
  • Abstracts
  • Presentaties
  • Producten (bijv. protocollen, tools, handleidingen, prototypes, checklists, ontwerpen)
  • Andersoortig materiaal voortkomend uit praktijkgericht onderzoek (bijv. kennisclips, podcasts etc.)

Klik hier voor de handreiking. Vragen over de handreiking mail je naar publicaties@hu.nl
Meer informatie over open access vind je bij het onderdeel Open Access en Open Science

Aanvullende en algemene informatie over het publiceren van o.a. onderzoeksresultaten vind je op deze pagina van het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten.

Klinkende taal

Een hulpmiddel om je tekst op het gewenste taalniveau – d.w.z. het taalniveau dat past bij je doelgroep-  te brengen is Klinkende Taal. Meer informatie over Klinkende Taal vind je in het EenHU kennisartikel over Klinkende Taal.

Uploaden van onderzoeksproducten op hu.nl/onderzoek

Het is belangrijk dat je onderzoeksoutput terug te vinden is op hu.nl/onderzoek/publicaties. Zo maak je je activiteiten kenbaar aan de buitenwereld en kunnen ook het beroepenveld, studenten, collega’s, en bijvoorbeeld visitatiecommissies hier kennis van nemen.

Mail je kennisproduct naar publicaties@hu.nl. Je mail bevat een PDF of Word-bestand van het product of een DOI van de publicatie, de naam van het lectoraat en het publicatietype (bijv.: artikel, boek(deel), conferentiebijdrage, etc.). De producten worden vervolgens door de HU Bibliotheek in de instellingsrepository (SURFsharekit) opgenomen. Op deze manier wordt onderzoeksoutput zichtbaar en beschikbaar gemaakt voor uitwisseling en (her-)gebruik op website HU Onderzoek, Publinova, in de HBO Kennisbank en op OpenAire (voorheen NARCIS).

Auteursrecht op onderzoekspublicaties

Na publicatie in een tijdschrift geven uitgevers niet altijd toestemming om de uitgeversversie (een PDF van het gepubliceerde artikel) te plaatsen op openbare websites zoals hu.nl/onderzoek, maar wel een pre-print (de niet-definitieve versie) of een post-print (de door de uitgever geaccepteerde versie). In Sherpa Romeo (publisher open access policies) kan nagegaan worden welke open access mogelijkheden er per uitgever c.q. tijdschrift zijn. In geval de uitgever open access publiceren niet toestaat, dan wordt alleen de titelbeschrijving (zonder de full text) getoond op hu.nl/onderzoek. Vragen hierover kun je mailen naar publicaties@hu.nl.

Tip: Algemene informatie over auteursrechten vind je op de HU Bibliotheek pagina over auteursrechten. Hier staat ook een specifiek deel voor onderzoekers.

Switch to English English
× App de balie