Disseminatie en archiveren van onderzoek

Publiceren van kennisproducten en onderzoeksdata

Publicatierichtlijn

Is je onderzoek afgerond, of heb je belangrijke tussentijdse resultaten die wilt delen, dan kun je ervoor kiezen om de resultaten te publiceren. De HU heeft een publicatierichtlijn. Met deze richtlijn beoogt de HU duidelijkheid te scheppen in welke mogelijkheden je hebt met betrekking tot het publiceren van onderzoek, onder welke randvoorwaarden dit dient te gebeuren en hoe publiceren gefaciliteerd wordt. Je kunt hier de Publicatierichtlijn voor HU onderzoek bekijken. Of bekijk hier de Samenvatting van de publicatierichtlijn. Open Acces publiceren heeft een belangrijke plaats binnen de publicatierichtlijn. Meer informatie hierover, vind je bij het onderdeel Open Access en Open Science.

Aanvullende en algemene informatie over het publiceren van o.a. onderzoeksresultaten vind je op deze pagina van het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten.

Klinkende taal
Een hulpmiddel om je tekst op het gewenste taalniveau (d.w.z. het taalniveau dat past bij je doelgroep) te brengen is Klinkende Taal. Meer informatie over Klinkende Taal vind je in het EenHU kennisartikel over Klinkende Taal.

Uploaden van onderzoekspublicaties op hu.nl/onderzoek
Het is belangrijk dat je onderzoeksoutput terug te vinden is op hu.nl/onderzoek/publicaties. Zo maak je je activiteiten kenbaar aan de buitenwereld en kunnen ook het beroepenveld, studenten, collega’s, en bijvoorbeeld visitatiecommissies hier kennis van nemen.

Om je publicatie te plaatsen op hu.nl/onderzoek/publicaties, mail je naar publicaties@hu.nl. Je mail bevat een pdf- of Word-bestand van de publicatie, de naam van het lectoraat en het publicatietype (bijvoorbeeld: article, report, book part, conference object, book, etc.). Je mail komt bij de informatiespecialisten van de HU Bibliotheek terecht. Zij voeren de publicatie in (in repository Sharekit). Publicaties worden op deze manier zichtbaar en beschikbaar gemaakt voor uitwisseling en (her-)gebruik (Open Access) in de HBO Kennisbank, wetenschapsportaal NARCIS en op hu.nl/onderzoek.

Auteursrecht op onderzoekspublicaties

Na publicatie in een tijdschrift geven uitgevers niet altijd toestemming om de uitgeversversie (een pdf van het gepubliceerde artikel) te plaatsen op openbare websites zoals hu.nl/onderzoek, maar wel een pre-print (de niet-definitieve versie) of een post-print (de door de uitgever geaccepteerde versie). In Sherpa Romeo (publisher copyright policies) kan nagegaan worden welke Open Access mogelijkheden er per uitgever c.q. tijdschrift zijn. De informatiespecialisten van de HU Bibliotheek controleren of de aangeleverde versies op hu.nl/onderzoek gepubliceerd mogen worden. In geval de uitgever Open Access publiceren niet toestaat, dan wordt alleen de titelbeschrijving (zonder de full text) getoond op hu.nl/onderzoek. Vragen hierover kun je mailen naar publicaties@hu.nl.

Tip: Algemene informatie over auteursrechten vind je op de HU Bibliotheek pagina over auteursrechten. Hier staat ook een specifiek deel voor onderzoekers.

Switch to English English
× App de balie