Databanken

Chemiekaarten

Ruim 1.400 enkelvoudige (zuivere) stoffen met de chemische eigenschappen, risico’s, preventie- en noodmaatregelen.

Lees verder

ChemSpider

Toegang tot miljoenen chemische structuren, eigenschappen en bijbehorende informatie.

Lees verder

Coachlink

De grootste online kennisbank voor coaches en andere professioneel begeleiders (in opleiding).

Lees verder

Cochrane Library

Internationale databank over de effecten van gezondheidszorginterventies en de waarde van diagnostische tests.

Lees verder
Switch to English English
× App de balie