Business Source Premier

Full text artikelen uit internationale tijdschriften op het gebied van financiƫn, economie, management en marketing, zoals Business Week, Forbes, Harvard Business Review, MIT Sloan Management Review, California Management Review, Journal of Management Studies, Journal of Marketing Management, Journal of Marketing Research (JMR) en Journal of Marketing.

Tevens toegang tot de Datamonitor bedrijfsprofielen van de 10.000 grootste bedrijven uit de wereld.

Thuis toegankelijk met HU inlog

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie