Canon beroepsonderwijs

De Canon beroepsonderwijs is een verzameling artikelen over verschillende onderwijsinhoudelijke zaken in het mbo en de volwasseneneducatie. Biedt onderzoek, wet- en regelgeving, deskundigheid en andere bronnen. Canon beroepsonderwijs is een database van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO).

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie