Search results

Alumni

Alumni

The Utrecht University of Applied Sciences invests in your future!

Ruimte & wonen

Ruimte & wonen

Kennisnetwerk voor woningmarktpartijen binnen de ruimtelijke ordening.

Renda

Renda

Kennisnetwerk voor professionals in de sociale woningbouw.

Klimapedia

Klimapedia

Kennisbank met onderwijsmateriaal op het vakgebied van bouwfysica, installaties, binnenmilieu en duurzaamheid.

Bouwkostenkompas

Bouwkostenkompas

Bouwkostenkengetallen voor woningbouw, utiliteitsbouw, civiele techniek en bijkomende kosten.

Bouwkostenkompas

Bouwkostenkompas

Building cost indicators for residential construction, utility construction, civil engineering and additional costs.

Edusources

Edusources

Open leermaterialen uit het hoger onderwijs

Edusources

Edusources

Open access educational resources for univeristies of professional education.

Switch to English English
× App de balie