Search results

Overheid.nl

Overheid.nl

Wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

EU-HYBNET-consortium

EU-HYBNET-consortium

Onderzoeksprogramma voor de EU waarbij NCTV, het ministerie van Defensie en TNO zijn aangesloten.

Onderwijsdatabank.nl

Onderwijsdatabank.nl

Informatiesysteem voor schoolpersoneel, studenten, onderwijsadviseurs, ouders, hulpverleners en beleidsmakers

Our world in data

Our world in data

Statistics and articles concerning global issues and changes like climate change, demographics, healthcare etc.

Our world in data

Our world in data

Statistieken en artikelen inzake wereldwijde problemen en veranderingen zoals klimaatverandering, demografie, gezondheidzorg.

Switch to English English
× App de balie