Adformatie

Adformatie

Het platform voor iedereen die bezig is met de vraag “hoe merken en organisaties zich gedragen”.

Read more

PW magazine

Toegang tot de artikelen uit het magazine en daarnaast voorbeelddocumenten, stappenplannen en tools.

Read more

Gebarenwoordenboek

Het online gebarenwoordenboek bevat ruim 16.000 gebaren uit de Nederlandse gebarentaal. Klik op 'lees verder' en zie hoe je inlogt

Read more

Delpher

Historische kranten, boeken en tijdschriften uit collecties van bibliotheken, archieven en wetenschappelijke instellingen.

Read more

Leraar24/Pedagogiek

Videofragmenten met pragmatische oplossingen voor pedagogische uitdagingen in de begeleiding van kinderen en jongeren.

Read more

Leraar24

Kennis en praktijkvoorbeelden uit videofragmenten toepasbaar voor ieder die werkt in het PO, VO, MBO of speciaal onderwijs.

Read more

Distrifood

Nieuws uit en over de supermarktbranche. Zoekfunctie beschikbaar op HU-locaties, meer info onder "Lees verder"

Read more

Renda

Kennisnetwerk voor professionals in de sociale woningbouw.

Read more

Klimapedia

Kennisbank met onderwijsmateriaal op het vakgebied van bouwfysica, installaties, binnenmilieu en duurzaamheid.

Read more

Dynamed

Evidence-based databank voor artsen e.a. gezondheidszorgwerkers. Vervanging van UpToDate.

Read more

SWOCC

Wetenschappelijke kennis over merken, marketing en communicatie

Read more

Wikiwijs

Site voor leraren/docenten met gratis lessen, opdrachten, lesmethodes, werkbladen en oefeningen.

Read more

Matweb

Amerikaanse databank met materiaaleigenschappen van o.a. polymeren en metalen en semiconductors.

Read more

Toxnet

Internationale databank op het gebied van toxicologie en gevaarlijke stoffen.

Read more

GeneCards

Een databank van menselijke genen, hun producten en hun betrokkenheid bij ziekten.

Read more

ChemSpider

Toegang tot miljoenen chemische structuren, eigenschappen en bijbehorende informatie.

Read more

HUDOC

Jurisprudentie van het Europees Hof voor de rechten van de mens.

Read more

NIVEL

Onafhankelijk onderzoek over de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.

Read more

Trip Database

Metasearch site voor evidence bronnen, zoals clinical evidence, systematic reviews en richtlijnen. 

Read more

speechBITE

Samenvattingen van onderzoek en richtlijnen op het gebied van spraakpathologie.

Read more

PubMed

Miljoenen bibliografische beschrijvingen van biomedische literatuur.

Read more

Web of Science

Abstracts, artikelen en citaties uit tijdschriften op het gebied van (sociale) wetenschappen, kunst, en geesteswetenschappen.

Read more

WARC

Artikelen over reclame, marketing, merken en campagnes van het World Advertising Research Centre (WARC).

Read more

Visible Body

Interactive anatomische 3D-modellen die je kunt roteren, inzoomen, ontleden etc. Maak eenmalig een account aan met je HU-mailadres

Read more

Stichting RIONED

Publicaties over stedelijk waterbeheer, zoals Kennisbank Stedelijk Water en Module Riolering voor HBO. (extra inlog nodig)

Read more

Sdu HSE

Veiligheidsvoorschriften en werkmethoden rondom arbeidsveiligheid.

Read more

Scifinder-n

Scifinder-n combineert Chemical Abstracts en Medline. (Eenmalige (gratis) registratie vereist binnen de HU-gebouwen)

Read more

Science Direct

Wetenschappelijke tijdschriftartikelen over o.a. biowetenschap, gezondheidswetenschap, sociale wetenschap en science & technology.

Read more

Rechtsorde

Toegang tot alle juridische bronnen waar de Hogeschool Utrecht een licentie voor heeft.

Read more

Reaxys

Ontdek chemische structuren, eigenschappen en reacties en vind relevante literatuur en octrooien.

Read more

PsycINFO

Bibliografische records op het gebied van de psychologie, gedragswetenschap en geestelijke gezondheid.

Read more

Pressreader

Toegang tot duizenden kranten en tijdschriften uit verschillende landen wereldwijd.

Read more

NEN Connect

Toegang tot de volledige tekst van alle Nederlandse en Nederlands aanvaarde normen.

Read more

HBO Kennisbank

Full text scripties en artikelen van studenten en medewerkers van de Hogeschool Utrecht en andere Nederlandse hogescholen.

Read more

Legal Intelligence

Nederlandse en Europese juridische bronnen in een keer doorzoeken. (selecteer Hogeschool Utrecht, bevestig en log in)

Read more

GWW Kosten

Kostengegevens voor het berekenen van werkzaamheden in de grond-, water- en wegenbouw.

Read more

GreenFile

Wetenschappelijke, overheids- en algemene publicaties over de menselijke impact op het milieu.

Read more

Gartner

Onderzoek naar en analyse van trends en ontwikkelingen in de IT-industrie.

Read more

Emerald Insight

Internationale tijdschriften op verschillende gebieden, o.a. management, onderwijs, techniek, informatiemanagement & logistiek.

Read more

Embase

Embase is de Europese tegenhanger van MEDLINE. De zoekmachine doorzoekt tegelijkertijd Embase en MEDLINE (PubMed).

Read more

DramaOnline

Platform om dramalessen in het basisonderwijs samen te stellen. (Kies Inloggen met SurfConext)

Read more

Cochrane Library

Internationale databank over de effecten van gezondheidszorginterventies en de waarde van diagnostische tests.

Read more
1/2
Next
Switch to English English
× App de balie