Databanken

KNMG publicaties

De artsenfederatie KNMG zet zich in voor goede afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn.

Lees verder

NIVEL

Onafhankelijk onderzoek over de effectiviteit en kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland.

Lees verder

OVID Ebooks

Engelstalige e-books op het gebied van oogzorg en andere vakgebieden van de gezondheidszorg.

Lees verder

PsycINFO

Bibliografische records op het gebied van de psychologie, gedragswetenschap en geestelijke gezondheid.

Lees verder
Switch to English English
× App de balie