KNMG publicaties

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) maakt zich sterk voor de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en de volksgezondheid. De federatie richt zich op dossiers die de verschillende beroepsverenigingen overstijgen en dus voor alle artsen relevant zijn. Zoals bijvoorbeeld: ethiek, gezondheidsrecht of gezondheidsbevordering.

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie