NHG richtlijnen en praktijk

Richtlijnen: het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontwikkelt naast de NHG-Standaarden ook behandelrichtlijnen, multidisciplinaire richtlijnen, zorgmodules, huisartsenbrochures, samenwerkingsrichtlijnen en standpunten op specifieke thema’s om het medisch handelen van de huisarts te ondersteunen.

Prakijk: hier vind je informatie die je kan ondersteunen bij het werken aan de kwaliteit van de zorg en de organisatie van de praktijk op specifieke thema’s zoals patiëntveiligheid, E-health en patiëntenvoorlichting.

Ga naar de databank

Switch to English English
× App de balie