Researchers

Publishing your research

When your research is completed, it is time to publish the results. By signing the Berlin Declaration on Open Access, the HU endorses open access. The HU supports that research publications must be freely accessible and may also be reused for further research. Therefore you are urgently asked to publish your publications on public HU websites or joint websites in higher education.

Uploading your publications

It is important you publish your research on onderzoek.hu.nl. This way you let your activities known to the outside world and the professional field.

Mail your publications to publicaties@hu.nl. The mail contains a PDF or Word file of the publication, the name of the lectorate and the publication type.*

*Publication type: Article, Report, Book Part, Conference Object, Book, Contribution to Periodical, Lecture, Review, Doctoral Thesis, Pre-print, Working paper, Other

This way, publications are made visible and available for exchange and (re) use (open access) in the HBO Knowledge Base and science portal NARCIS.

Publicize your research.

Naturally you want to let the outside world know that you have (almost) completed your research and put yourself on the map. You can use social media for this. You can create an account at Research Gate and make yourself and your research known.
Please note that copyright restrictions apply to publishing your articles. Ask an information specialist for advice.

You can also contact the communication staff of the research centers for promotion related to your research:

Je auteursrechten als onderzoeker (in Dutch)

Mocht de auteur rechten hebben overgedragen aan een (wetenschappelijke) uitgever, dan wordt alleen de titelbeschrijving getoond in de publicatiedatabase van website HU Onderzoek (zonder de full text). De informatiespecialist die het lectoraat ondersteunt kan onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn voor open access publiceren. Informatie daarover is te verkrijgen via auteursrecht@hu.nl.

Open access publiceren

De keuzes die je maakt bij publiceren hangen onder mee af van welk publiek je wilt bereiken en of je als onderzoeker de uitdaging aan durft te gaan nieuwe wegen in te slaan.

Van oudsher was het altijd gebruikelijk je onderzoeksresultaten te publiceren in een gerenommeerd traditioneel wetenschappelijk tijdschrift. Deze tijdschriften waren vroeger uitsluitend in papier en tegenwoordig zijn ze (bijna) alle digitaal te raadplegen.
Deze tijdschriften hebben als nadeel dat je alleen de artikelen kunt lezen als je een abonnement hebt. En de abonnementsprijzen zijn vaak zo hoog dat alleen onderwijs- en onderzoeksinstellingen deze abonnementen kunnen betalen.

Het gevolg hiervan dat uitsluitend de happy few bij de artikelen kunnen: medewerkers van onderwijs- en onderzoeksinstellingen en dus niet het beroepenveld of andere geïnteresseerden.
Omdat het onderzoek veelal met overheidsgeld is gedaan, is er behoefte aan nieuwe wegen van publiceren. Het beroepenveld en andere geïnteresseerden willen de artikelen zonder paywalls kunnen downloaden. En steeds meer subsiedieverstrekkers vereisen open access publiceren.

Open access publiceren is het uitgangspunt van de HU, tenzij dit onmogelijk is vanuit het oogpunt van wet- en regelgeving of andere bindende afspraken met derden. Maar hoe maak je een keuze op welke manier je open access kan publiceren en waar moet je dan aan denken. Onderstaand stroomschema kan je hierbij helpen.

SURF heeft algemene vuistregels opgesteld voor open access publiceren in het hbo.

De Praktische gids voor het publiceren van HU ondezoek “zichtbaarheid van kennis” is een complete leidraad voor publiceren van HU onderzoek.

Meer weten?

Switch to English English
× App de balie