ECP

Platform voor de InformatieSamenleving is een onafhankelijk platform waar overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken en kennis uitwisselen met het oog op de toepassing van informatie- en communicatietechnologie in de Nederlandse samenleving.

View the source

Switch to English English
× App de balie