Over de bibliotheek

Podium – voor cultuur en debat

De HU Bibliotheek participeert samen met Trajectum, Studentparticipatie en HU Honours in Podium. Podium is een nieuw initiatief voor cultuur en debat bij de Hogeschool Utrecht.

Programmering Podium

Voor Podium maken HU-studenten prikkelende programma’s over actuele maatschappelijke en culturele thema’s voor studenten, medewerkers en alumni van de Hogeschool en iedereen die geïnteresseerd is buiten de HU. Het gaat zowel om online en offline activiteiten; discussies, workshops, themacafés etc. Podium biedt een laagdrempelige plek aan studenten met goede ideeën, nieuwe denkbeelden en initiatieven.

In april 2020 is Podium -noodgedwongen- gestart met verschillende online activiteiten. Vanaf september 2020 wordt ook een aantal activiteiten op externe locaties georganiseerd, maar Podium concentreert zich voorlopig vooral op online activiteiten.

Gemeenschapsvorming en studentbetrokkenheid

Bij Podium ontmoeten studenten, docenten, onderzoekers, alumni en overig publiek elkaar. Studenten van verschillende opleidingen komen met elkaar in contact en kennis van de verschillende instituten en kenniscentra van de HU en van externe deskundigen en samenwerkingspartners komt bij elkaar in Podium.

Meer informatie en contact

Volg Podium op Instagram. Wil je zelf een activiteit organiseren, stage lopen of student-assistent worden? Neem voor meer informatie over de mogelijkheden voor programmamakers contact op met de programmacoördinator namens de HU Bibliotheek, Josien Oudemans.

Switch to English English
× App de balie