Onderzoekers

Onderzoek starten

Je neemt deel aan een onderzoeksproject of je doet zelf onderzoek. Wat heb je nodig voor de voorbereiding en planning?

Onderzoeksfinanciering

Je wilt deelnemen aan een onderzoeksproject of je gaat zelf onderzoek doen. Hoe regel je de financiële middelen daarvoor? Er zijn interne- en externe mogelijkheden.

Wil je meer informatie over de interne middelen voucherregeling voor promotieonderzoek en de postdocfaciliteit? Neem dan contact op met HRD.

Voor externe financiële middelen kun je bij het HU Grant Office terecht. Zij informeren je over:

  • Subsidieadvies: is er een match tussen jouw onderzoek idee en de call?
  • Review op je subsidieaanvraag
  • Ondersteuning bij het bestuurlijke proces
  • Deadlines: raadpleeg de subsidiekalender voor aankomende calls

Voor een actueel acquisitieoverzicht, neem contact op met Appie Bieze.

Projectmanagement

Om een goed overzicht te houden op je onderzoek is het goed om zaken rondom het project te registeren. Handig voor jezelf en de anderen in de onderzoeksgroep. Goed projectmanagement is ook een verantwoording naar buiten toe. Het gaat hier vooral om administratieve gegevens als het tijdspad, de begroting en wie zijn er bij betrokken?

Contracten/overeenkomsten

Verklaringen

Urenverantwoording

Datamanagementplan

Door het opstellen van een datamanagementplan (DMP) maak je als onderzoeker de voorwaarden voor goed datamanagement. In een DMP beschrijf je welke data je tijdens het onderzoek gaat verzamelen, hoe je deze data tijdens het onderzoek bewaart en wat er met de data na afloop van het onderzoeksproject gebeurt. Tijdens het opstellen van een datamanagementplan besteed je aandacht aan alle aspecten die te maken hebben met het beheer van de onderzoeksdata. Door dit in een vroeg stadium te doen, verklein je de kans op verrassingen. De meeste subsidieverstrekkers vereisen een datamanagementplan bij de aanvraag.

Een datamanagementplan is een levend document. Het is mogelijk dat je bepaalde vragen in eerste instantie niet of alleen op hoofdlijnen kunt beantwoorden. Ook kan het in de praktijk nodig blijken om zaken anders te regelen dan je aanvankelijk van plan was. Je kunt je plan altijd aanvullen of wijzigen.

Gedragscode en wetenschappelijke integriteit

Onderzoek moet niet alleen methodologisch netjes uitgevoerd worden maar ook integer. Volgens de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit moet onderzoek eerlijk, zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoord gebeuren. Deze gedragscode geldt voor al het onderzoek uitgevoerd aan universiteiten en hbo’s. Hierin staan concrete richtlijnen waar je je als onderzoeker aan dient te houden.

Onderzoek op het gebied van gezondheid moet in sommige gevallen getoetst worden door een Medisch Ethische Toetingscommissie (METC).  Je gaat na of je onderzoek WMO-plichtig is of niet.
De Medische Ethische Screeningcommissie (EC-GD) van de HU kan je helpen om dit te beoordelen. Ze kijken ook samen met je naar de ethische aspecten van je onderzoek.
Binnen het Kenniscentrum Sociale Innovatie is de Ethische Commissie Sociaal Domein EC-SD opgericht voor advies en toetsing van sociaal wetenschappelijk onderzoek. De EC-GD en EC-SD werken nauw samen. Je kunt contact opnemen met de secretaris.
Beide commissies zullen in de toekomst opgaan in De Ethische Commissie Onderzoek (ECO), meer informatie volgt.

Wat betreft onafhankelijkheid geldt dat in de HR selfservice een tegel opgenomen is (onder persoonsgegevens) waarin je je nevenwerkzaamheden moet melden bij je manager.

Er wordt een Vertouwenscommissie Onderzoek opgericht voor klachten over wetenschappelijke integriteit. Tot nader orde kun je contact opnemen met de vertrouwenspersonen of de ombudsman als je klachten hebt over wetenschappelijke integriteit.

Open access publiceren

Open access is een internationale beweging die streeft naar vrije online toegang tot wetenschappelijke informatie. Er zijn geen financiële, juridische of technische barrières om de informatie te lezen.

Open access publiceren kan volgens de groene of de gouden route. Bij de groene route stellen universiteiten en hogescholen wetenschappelijk werk beschikbaar via repositories. Bij de gouden route zetten uitgeverijen de wetenschappelijke artikelen online. De auteur betaalt voor publicatie, de lezers hebben gratis toegang.

Tijdschriften kunnen volledig open access zijn, zoals de titels van PLOS-ONE. Maar er zijn ook tijdschriften die slechts een deel van de artikelen open access publiceren en de overige artikelen op de traditionele wijze, de zogenaamde hybride tijdschriften.

Trainingen, methodologie en prepromotie

Als onderzoeker bij de HU kun je bij het Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek terecht voor advies over:

  • Combineren praktische relevantie en methodische grondigheid
  • Verbeteren doorwerking van praktijkgericht onderzoek naar de praktijk en het onderwijs
  • Vormgeven van praktijkgericht onderzoek voor praktijkprocessen
  • Interventies om ‘veilige onzekerheid’ te bevorderen
  • De rol van onderzoekend vermogen in praktijkprocessen

Daarnaast verzorgt het lectoraat onder meer trainingen en workshops op bovengenoemde thema’s.

Als onderzoeker kun je je bij Hogeschool Utrecht oriënteren op het doen van promotieonderzoek.
Regelmatig start er een prepromotietraject waar je je als aankomend onderzoeker kunt inschrijven. Neem hiervoor contact op met de interne programmamanagers.

Ook kun je ervoor kiezen een of meer van deze trainingen te volgen:

Heb je vragen over ATLAS Ti (software voor kwalitatieve analyse van tekst-, grafische-, audio- en videodata)? Maak een afspraak voor het ATLAS Ti spreekuur.

Bij een aantal lectoraten is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij de statistische analyse en verwerking van de onderzoeksgegevens. De lector van het betreffende lectoraat kan je hierover meer informatie geven.

Switch to English English
× App de balie