Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg

Verwijzingen naar artikelen uit ca. 100 Nederlandstalige tijdschriften over gezondheidszorg zijn opgenomen in de Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg (NAZ).

Sinds kort is deze beschikbaar via de HU Bibliotheek: NAZ (Nederlandse Artikelendatabank voor de Zorg) – HU Bibliotheek

De databank bevat (vak)tijdschriften en tijdschriften van beroepsverenigingen (uit Nederland en Vlaanderen).

De database gaat terug tot 2000, een aantal verpleegkundige kerntijdschriften nog verder.

Alle opgenomen artikelen hebben een korte samenvatting. Er wordt doorgelinkt naar de volledige tekst van de artikelen als deze gratis beschikbaar zijn, of als de HU Bibliotheek een abonnement op de digitale versie van het tijdschrift heeft.

Kopieën van artikelen die niet full text beschikbaar zijn, kunnen aangevraagd worden via de “Aanvragen” knop in de databank. Voor studenten zijn hier kosten aan verbonden: IBL service – HU Bibliotheek

Meer informatie? 

Mail naar: leendertjan.wieberdink@hu.nl of annemarie.vandervelden@hu.nl

Switch to English English
× App de balie